9 kwietnia br. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Zatory, a firmą „WALD-GLOB Sp.j. Jan Radecki” z Pułtuska, wyłonioną w drodze przetargu, na realizację zadania pn.: „Budowa hali sportowej z boiskiem 20x40 m, zapleczem, łącznikiem i zagospodarowaniem terenu w Zatorach ”.
Łączna wartość tej długo wyczekiwanej inwestycji wyniesie 6.833.333,33 zł.
Do chwili obecnej Gmina pozyskała na ten cel dofinansowanie z dwóch programów: „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – EDYCJA 2020” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (4 256 200,00 zł) oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (700 000,00 zł).
Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2021 i 2022.