W 27 sołectwach mieszka niespełna 5 tys. mieszkańców. Na terenie gminy znajdują się 2 gimnazja (w Zatorach i Pniewie) oraz 3 szkoły podstawowe (Ciski, Pniewo i Zatory) do których uczęszcza około 800 dzieci.

 Zupełny brak przemysłu sprawia, że podstawową funkcją gminy jest produkcja żywności, głównie na potrzeby aglomeracji warszawskiej.

 Głównym ośrodkiem gminy Zatory, liczącym ponad 1000 mieszkańców są Zatory. Pierwsza wzmianka o Zatorach pojawiła się już w końcu XV w. We wsi znajduje się zabytkowy kościół parafialny św. Małgorzaty. W pobliżu kościoła znajduje się pałac barokowo-klasycystyczny pochodzący z XVIII w. Poza pałacem są budynki dworskie jak: spichlerz z końca XIX w. oraz murowana gorzelnia. Zespół ten otoczony jest parkiem krajobrazowym z początku XIX w., gdzie wśród starodrzewu rośnie lipa drobnolistna o obwodzie pnia wynoszącym 5 m. Niedaleko w lesie znajduje się cmentarz żołnierzy niemieckich' poległych w czasie I wojny światowej, a na cmentarzu rzymsko-katolickim wykonany z piaskowca o kształcie sarkofagu nagrobek Radziwiłłów. Obok mieści się grób nieznanego żołnierza.

 Drugim ośrodkiem życia społecznego-kulturalnego i religijnego jest Pniewo.

Na szczególną uwagę zasługuje tu zespół kościoła parafialnego pw. św. Piotra i Pawła zbudowany w latach 1912-1928 według projektu architekta Józefa Piusa Dziekońskiego. W sąsiedztwie znajduje się mogiła żołnierzy Armii Krajowej

 Godny zainteresowania jest także zespół dworski z 1897r. w Gładczynie, składający się z murowanego dworku i otaczającego go parku, jak również drewniany wiatrak holenderski z drugiej połowy XIX w. w Cieńszy oraz występująca jeszcze na terenie całej gminy typowa zabudowa kurpiowska, preferowana i chętnie naśladowana przy dalszej zabudowie terenów rekreacyjnych.

Walory turystyczne i wypoczynkowe gminy Zatory wzbudzają zainteresowanie przybywających tu wczasowiczów. Położona w dolinie Narwi Stawinoga, to zarówno mezolityczne obozowisko otwarte z pozostałościami osadnictwa myśliwych i rybaków sprzed 9 tysięcy lat. Również utworzony w 1981 r. rezerwat ornitologiczny - teren leśno-trawowy, ostoja licznych gatunków ptaków lęgowych i przelotnych:

łabędzi, krzyżówki, derkacza, mewy, rybitwy, bekasa, brodźca, remiza, płaskonosa, czernicy i innych.

Atrakcyjne walory turystyczne kuszą i zachęcają odwiedzających do częstych wizyt, a nawet pozostawania na stałe, tym bardziej, że ziemie te leżą na obszarze chronionego parku krajobrazowego. Władze gminy starają się, by te cenne walory turystyczne zachowały się jak najdłużej. Za swą działalność proekologiczną gmina Zatory uzyskała niezwykły tytuł: „Przyjazna dla środowiska", przyznany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Źródło: www.zatory.pl