Zasady wynajmu hali sportowej/sali fitness/siłowni 

Wynajmu hali sportowej/sali fitness/siłowni dokonuje się po podpisaniu stosownej umowy z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Zatorach na podstawie przedstawionych informacji.

 1. Osoba indywidualna wynajmująca pomieszczenia sportowe powinna przedstawić następujące dane:

 • imię i nazwisko osoby wynajmującej,

 • aktualny adres zamieszkania,

 • numer dowodu osobistego,

 • numer telefonu kontaktowego,

 • szczegółowy termin wynajmu – należy podać konkretny dzień (dni tygodnia), w których odbywać się będą zajęcia oraz godziny tych zajęć.

 1. Kluby, instytucje, zakłady pracy, itp. powinny szczegółowo zaznaczyć (podać):

 • imię i nazwisko osoby wynajmującej,

 • pełną nazwę wynajmującego,

 • adres klubu, instytucji, zakładu pracy, itp.,

 • szczegółowy termin wynajmu – należy podać konkretny dzień (dni tygodnia), w których odbywać się będą zajęcia oraz godziny tych zajęć,

 • należy wyznaczyć i podać imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za grupę korzystającą z hali sportowej wraz z numerem telefonu kontaktowego.

 1. Czas przebywania w szatni po zajęciach/treningach nie może być dłuższy niż 15 min.

 2. Minimalny czasem wynajmu jest 30 min. i wielokrotność.

 3. W przypadku wynajęcia hali sportowej na zawody, turnieje, konferencje, koncerty, imprezy kulturalne i inne, cena uzależniona jest od wielkości i charakteru imprezy. W przypadku umów długoterminowych istnieje możliwość negocjacji cen.

 4. Cennik hali sportowej przewiduje zniżki na wynajem pomieszczeń w przypadku:

 • Osób niepełnosprawnych,

 • Organizacji treningów w ramach obozów sportowych,

 • Podpisania umowy długoterminowej (powyżej 3 miesięcy),

 • Innych okoliczności – za zgodą dyrektora Szkoły Podstawowej w Zatorach.

 1. Wynajem hali obejmuje dwie szatnie z zapleczem socjalnym.

 2. Wynajem nie obejmuje ruchomego sprzętu sportowego (piłki, rakiety, itp.).