Zasady korzystania z siłowni w Hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Zatorach

 1. Siłownia otwarta jest od poniedziałku do piątku w godzinach 1600-2000.

 2. Warunkiem korzystania z siłowni jest zapoznanie się z poniższym regulaminem i jego przestrzeganie.

 3. Korzystający z urządzeń na siłowni ćwiczą na własną odpowiedzialność.

 4. Grupy szkolne i zorganizowane (do 10 osób) mogą przebywać na terenie siłowni pod nadzorem opiekuna, instruktora (nauczyciela wychowania fizycznego), który jest odpowiedzialny za porządek i ćwiczenia w podległej mu grupie.

 5. Młodzież i dzieci do 18 lat, mogą korzystać z siłowni wyłącznie po wyrażeniu zgody przez rodziców/opiekunów prawnych. Młodzież i dzieci do 15 lat mogą korzystać z siłowni w obecności i pod opieką rodziców/opiekunów prawnych.

 6. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do ćwiczeń, powinny skonsultować się z lekarzem.

 7. Osoby korzystające z siłowni nie mogą być pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.

 8. Na terenie siłowni zabrania się wnoszenia alkoholu, sterydów, narkotyków i innych środków odurzających oraz spożywania jakiegokolwiek posiłku.

 9. Na terenie siłowni obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. Ćwiczący powinien mieć ze sobą ręcznik, ubranie sportowe i buty treningowe na zmianę.

 10. Każdy korzystający z siłowni powinien przebrać się w szatni wskazanej przez obsługę hali oraz na czas treningu zabezpieczyć swoje wartościowe rzeczy.

 11. Kierownictwo siłowni i pracownicy obsługi nie odpowiadaja za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni. Ze względów bezpieczeństwa czas ćwiczeń nie powinien przekraczać dwóch godzin.

 12. Na sali treningowej nie można krzyczeć, rzucać sprzętem, zachowywać się nieprzyzwoicie.

 13. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą usuwane z siłowni.

 14. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia siłowni ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody, które wyrządziły.

 15. Kierownictwo obiektu i pracownicy mogą kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać dalszego korzystania z siłowni.

 16. Wyżej wymienione osoby sprawują również ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu, dlatego wszystkie osoby przebywające na terenie siłowni zobowiązane są do podporządkowania się ich nakazom.

 17. Podczas ćwiczeń w siłowni obowiązuje zakaz żucia gumy.

 18. Po skończeniu ćwiczenia należy uporządkować po sobie sprzęt, z którego się korzystało.

 19. Każda osoba korzystająca pierwszy raz z siłowni w hali sportowej ma obowiązek zgłosić się do pracownika obsługi w celu zapoznania się z zasadami bezpiecznego korzystania z urządzeń i sposobem wykonywania ćwiczeń.

 

Kontakt telefoniczny: 29 7410310 (od poniedziałku do piątku w godz. 800- 1530) lub osobisty w Sekretariacie Szkoły.