W roku szkolnym 2023/2024  nasze przedszkole wzięło udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjno - czytelniczym ,, BAJKI - POMAGAJKI”. Projekt trwa 8 miesięcy. Rozpoczyna się we wrześniu, natomiast kończy w kwietniu. Celem projektu jest ochrona i wzmocnienie rozwoju psychicznego dzieci, budowanie wiary we własne umiejętności, kształtowanie poczucia pewności siebie, oswojenie się z lękami, dostrzeganie odmienności i jej akceptacja, budowanie pozytywnej samooceny dziecka, kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych, redukcja niepożądanych stanów psychicznych, kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami, a także dostrzeganie wartości przyjaźni w życiu człowieka. W każdym miesiącu przy pomocy bajki terapeutycznej zostanie zrealizowany poszczególny moduł. Zajęcia są realizowane w grupie 6 - latków przez pedagoga specjalnego. Polegają one na przeczytaniu określonej bajki terapeutycznej, omówieniu jej i wykonaniu ćwiczeń utrwalających nabyte umiejętności. Bajki terapeutyczne to niezwykłe historie dotyczące konkretnych problemów i emocji, z którymi dzieci niejednokrotnie się borykają. Młodzi słuchacze mogą utożsamić się z bohaterem i przeżyć z nim daną sytuację, pozostając w bezpiecznym miejscu. Bajka - pomagajka oswaja z emocjami i problemami bohaterów, a co ważniejsze zawiera wiele wskazówek, co można zrobić, by poradzić sobie w danej sytuacji. Projekt jest zgodny z aktualnym kierunkiem polityki oświatowej: wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u dzieci stałych sprawności w czynieniu dobra.